Vi erbjuder jakt på ca: 2500 ha privata marker med god tillgång av både älg, björn skogsfågel
och annat småvilt.
                                            
Småviltsjakt
Här kan du jaga både skogsfågel, ripa, skogshare och räv i varierande terräng med allt från tät granskog
till öppna myrar och glesa tallhedar.  
Lockjakt på räv har visat sig effektivt under senvintern när skaren bär och räven kan färdas långa sträckor
i jakt på ett lätt byte.
     
Toppfågeljakt                                     
Här ställs jägaren på prov både vad gäller skytte och uthållighet. För att inte tala om att smyga på en flock orrtuppar som uppmärksammar minsta rörelse.           
                                           
Vi erbjuder ett begränsat antal jaktdygn varje år.
Detta för att säkerställa en god tillgång på vilt även kommande år.                                            
 
För jakt gäller bl.a.